Ekonomi - İşletme

İktisat ve İnsan -10%

İktisat ve İnsan

Maddi zenginliğin yükseldiği dönemin epistemesi olarak iktisat bilimi insanın vizyonunu genişletmiş, ancak diğer taraftan da insana dair bilgiyi bir k..

30,00 TL 27,00 TL

İşletme Vergiciliği -10%

İşletme Vergiciliği

Son zamanlarda yükseköğretimde ihtisaslaşma, lisans düzeyinden itibaren başlatılmaktadır. Bu tür bir uygulama, özellikle ülkemizdeki gibi sosyal talep..

32,00 TL 28,80 TL

Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı -10%

Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı

Ekonomi Nedir ? Afet Ekonomisi Afetlerin Direk (Doğrudan) Etkileri Afetlerin Dolaylı Etkileri Afetlerin İkincilik Etkileri Doğal Afetler ve Merkezi H..

20,00 TL 18,00 TL

Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi -10%

Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi

Bu kitap ECOEI kapsamında akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan makaleler arasından seçilen önemli çalışmalardan oluşmaktadır. ECOEI sadece..

25,00 TL 22,50 TL

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları -10%

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

Dünden Bugüne İktisat Yazıları başlığı altında toplanan kitap on dört bölümden oluşmaktadır. İktisat tarihi, Türk iktisat tarihi, bilgi ekonomisi, ist..

42,00 TL 37,80 TL

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi -10%

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi

Fikri Hakların Hukuki Mahiyeti ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri Vergi Mevzuatımızda Fikri Haklar ve Vergilendirilmesi..

30,00 TL 27,00 TL

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar -5%

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar

Yakın tarih itibariyle, bu alanda birçok üniversite İslam ekonomisi araştırma merkezleri ve fakültelerin içinde müstakil İslam ekonomisi bölümleri açm..

35,00 TL 33,25 TL

Faizsiz Finans -10%

Faizsiz Finans

Bu kitabın hazırlanmasında, finansal ihtiyaçların faizsiz bir şekilde karşılanabilmesi için yaşanan sorunlara çözümler üreterek faize olan bağımlılığı..

19,50 TL 17,55 TL

TFRS Kapsamında Finansal Durum Tablosu Bilanço ve Dönen Varlıklar İçin Muhasebe Uygulamaları -5%

TFRS Kapsamında Finansal Durum Tablosu Bilanço ve Dönen Varlıklar İçin Muhasebe Uygulamaları

Bu kitapta; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak oluşturulan Tekdüzen Hesap Planı Taslağı ile TFRS'lere uygun olarak Kamu Gö..

21,60 TL 20,52 TL

Gelir Dağılımının İktisadi Analizi -5%

Gelir Dağılımının İktisadi Analizi

Bu çalışmada gelir dağılımının ekonomik analizi yapılmaktadır. Gelir dağılımı olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar tanıtılmakta ve gelir paylaşımının..

30,00 TL 28,50 TL

Ar Ge İnovasyon ve Ekonomik Büyüme -5%

Ar Ge İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

Bu kitap geleceğin dünyasında önemli bir yer edinme iddiası olan birey, işletme ve girişimcilere küresel anlamda içinde bulunduğumuz/yaşadığımız dönem..

18,50 TL 17,58 TL

R Uygulamalı Nonparametrik Ekonometri -10%

R Uygulamalı Nonparametrik Ekonometri

Bu kitap değişkenler arasındaki ilişkilerin fonksiyonel formlarının esnek ve daha doğru bir biçimde belirlenmesini sağlayan nonparametrik ve semiparam..

38,00 TL 34,20 TL

Modern Ekonomi'de Rekabet Geleneksel Yaklaşımdan Modern Yaklaşıma -10%

Modern Ekonomi'de Rekabet Geleneksel Yaklaşımdan Modern Yaklaşıma

Kitap, ekonomik manada rekabetin temelini kavramsal ve çeşitli ekonomik kavramlarla karşılaş-tırmalı olarak ele almakta, bu kavramlar ile rekabet aras..

21,90 TL 19,71 TL

İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme Atama - Sıralama - Zamanlama -10%

İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme Atama - Sıralama - Zamanlama

Kitap, üretim planlama ve kontrolün son aşaması olan çizelgeleme problemlerini ele almaktadır. Çizelgeleme görevler ve kaynaklar arasında bir atama, s..

24,90 TL 22,41 TL

İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Sonlu Matematik -15%

İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Sonlu Matematik

İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Sonlu Matematik..

75,60 TL 64,26 TL

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü -10%

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü

Kitapta Giriş bölümü hariç on bir konu başlığı bulunmaktadır. Her bir başlık farklı yazar ya da yazarlar tarafından farklı bir bakış açısıyla ele alın..

35,00 TL 31,50 TL

Mutluluk Ekonomisi Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz -10%

Mutluluk Ekonomisi Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz

Zengin ya da fakir, bilge ya da cahil her insanın yaşama amacının mutluluk olduğunu söyleyen Aristo'dan günümüze, mutluluk kavramı çoğu bilim dalının ..

25,00 TL 22,50 TL

Sonrası : Ekonomik Kriz Kültürleri -10%

Sonrası : Ekonomik Kriz Kültürleri

Manuel Castells, João Caraça ve Gustavo Cardoso tarafından başlatılan ve Kaluts Gülbenkyan Vakfı tarafından desteklenen bu projede kitapta makaleleri ..

35,00 TL 31,50 TL

Tarihsel Süreçte Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşüm ve Politika Uygulamaları -5%

Tarihsel Süreçte Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşüm ve Politika Uygulamaları

Bu eser, çok detaylara inmeden, fakat açıklanması mutlaka gerekli konuları da göz ardı etmeden, Türkiye Ekonomisi'nin temel konularını lisans öğretimi..

43,20 TL 41,04 TL

Entegre Raporlama Finansal ve Finansal Olmayan Bilgilerin Entegrasyonu -5%

Entegre Raporlama Finansal ve Finansal Olmayan Bilgilerin Entegrasyonu

Entegre raporlama, değer yaratmaya odaklanan ve entegre düşünce temelinde işletme faaliyetlerine ilişkin finansal ve finansal olmayan performansın, di..

28,00 TL 26,60 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.