Vedat Kitapçılık

Göster:
Sırala:

(1992–1999) Hukuki Mütalaalar Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt:2 (2 Cilt)

Bilimsel görüş ve uygulamanın adeta harmanlandığı 322 adet Mütalaa için artık sayfalar içinde kaybolmayacaksınız. Kitapla ücretsiz olarak verilen aram..

300,00 TL 255,00 TL

(Hukuki Mütalaalar) Yaşayan Ticaret Hukuku – 15

Prof. Dr. Ömer Teomanın kaleme aldığı, serinin 15. kitabında yer alan Hukuki Mütalaalar şöyledir; * BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..

75,00 TL 63,75 TL

10 Yıl Uzama Süresi Sonu Kiracının Tahliyesi, Tahliyeden Korunma Önlemleri Borçlar Hukuku ve Anayasa'ya Aykırılık Boyutlarıyla

"Kiracının korunması", hemen tüm hukuk sistemlerinde önemini sürdürmektedir. 6570 sayılı "Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun"un amacının ve içeriği..

100,00 TL 85,00 TL

21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform

Bu eser genel olarak New York’ta Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin (Fordham University School of Law) kitaplığında hazırlanmıştır. UNCITRAL Kur..

80,00 TL 68,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi

Bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gözetilerek yeniden yazılmıştır. Kitaba kefil ve alacaklı arasındaki ilişki, kefil ve borçlu arasındaki i..

150,00 TL 127,50 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu – Madde Gerekçeleri

Metinde ilk olarak 6098 sayılı TBK hükümlerine yer verilmiştir. Bunun hemen altında, İsviçre Borçlar Kanununun, TBK’yı karşılayan hükmü 01.05.2015 tar..

75,00 TL 63,75 TL

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi

Bu eserde Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ayrılan 299–356. maddeleri inceleme konusu yapılmıştır. Ürün kirası (TBK m. 357–378) inceleme dışı..

75,00 TL 63,75 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu

"Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu" adlı bu eser, basının doğrudan haksız rekabet fiilini işlediği haller ile haksız rekabetin en yoğun bir ..

55,00 TL 46,75 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Bir şirkette imtiyazın öngörülmesinin önde gelen sebeplerinden bir tanesi, imtiyazların kanunda öngörülen özel bir korumadan yararlanmasıdır. Bu korum..

30,00 TL 25,50 TL

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri

"Anonim şirketler çok farklı yapıda olabildiğinden, her şirket kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak şirket yönetimini organize etmekte ve gerek gördüğün..

100,00 TL 85,00 TL

6306 sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler

Bu incelemenin amacı, medyada ve halk arasında "kentsel dönüşüm kanunu " adı verilen 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı "Afet Riski Altındapşki Alanlar..

15,00 TL 12,75 TL

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt:1

Bu çalışmada 29 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sa­yılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri Borçlar Hukukunun teknik kavra..

70,00 TL 59,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Önalım Davaları

Konu BaşlıklarıTürk Medeni Kanunu Kaynaklı Yasadan Doğan Önalım Hakkı1164 Sayılı Kanunla TOKİ'ye Tanınan Önalım HakkıSözleşmeden Doğan Önalım HakkıÖna..

120,00 TL 102,00 TL

Açıklamalı, İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku

Konu Başlıklarıİçtihatlı CMR Konvansiyonu ŞerhiUygulama AlanıTaşımacının Sorumlu Olduğu KişilerTaşıma Mukavelesinin Akdedilmesi ve UygulanmasıTaşımacı..

150,00 TL 127,50 TL

Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Mevzuat (İkincil Düzenlemeler)

Bu kitap, yeni hüküm ve konseptlerin benzer hukuk sistemine sahip başlıca yabancı kanunlardaki karşılıklarını gösteren; iç hukuka yapılan göndermeleri..

60,00 TL 51,00 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Meydana gelen zararlarda kimin, ne ölçüde ve ne şekilde sorumlu olması gerektiğinin belirlenmesi toplumsal huzur ve adalet duygularının sağlanması içi..

75,00 TL 63,75 TL

Adi Alacakların Rehni

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Alacak RehniAlacak Rehninin HükümleriAlacak Rehninin Sona Ermesi..

45,00 TL 38,25 TL

Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri

Kitabın temel amacı, adî ortaklık niteliği taşıyan veya bu niteliğe sahip olup olmadığı tartışmalı bulunan sözleşme ilişkilerini masaya yatırarak bunl..

120,00 TL 102,00 TL

Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini

Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda, kusur esasına dayalı haksız fiil sorumluluğu bakımından temel hüküm, TBK m. 49 f.1'dir. Bu hüküm hukuka aykırı fii..

75,00 TL 63,75 TL

Aile Hukuku

Bu kitap geniş bir inceleme eseri değil, öğrenciye temel bilgi verme amacı ile kaleme alınmış kısa bir ders kitabıdır. Kitap, bu alanda eğitim alan öğ..

30,00 TL 25,50 TL

Aile Hukuku Pratik Çalışmaları

Kuşkusuz pratik çalışma kitaplarının da ders kitapları gibi öğreticilik maksadına uygun hazırlanması gerekmektedir. Sayın Tüzüner'in pratik çalışma ki..

45,00 TL 38,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.