Vedat Kitapçılık

Göster:
Sırala:

Ortaklıklar Hukuku - II

“Ortaklıklar Hukuku I” 2014’de yayımlanmıştı. “Ortaklıklar Hukuku II” dört yıl sonra okuyucusuyla buluşabildi. Böylece “Ortaklıklar ve Kooperatif Huku..

150,00 TL 120,00 TL

Suçu Bildirmeme Suçları TCK 278, 279, 280

Suçu Bildirmeme Suçları TCK 278, 279, 280Prof. Dr. Ümit KOCASAKALİÇİNDEKİLER Teşekkür. VÖnsöz . VIIKısaltmalar XIIIGiriş 1BİRİNCİ BÖLÜMSUÇU BİLDİ..

40,00 TL 32,00 TL

İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu

İlk adımda sınırlı sayıda yasa maddesinin şerh edilmesi ile yetinilmesinin nedeni, tüm maddelerin şerhinin beklenmesi durumunda, bir yandan, uzun süre..

216,00 TL 194,40 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu isimli bu çalışma adam çalıştıranın çalıştırdığı kişinin fiili neticesinde meydana gelen zararlarda, özellikle sorumlulu..

75,00 TL 60,00 TL

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler

Konu BaşlıklarıTürk Sermaye Piyasası Hukukunda İpotek Teminatlı Menkul KıymetlerTürkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerle İlgili Son GelişmelerTürk..

75,00 TL 60,00 TL

Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu birçok yeni kurumu ve hükmü içeren yoğun bir düzenlemedir. Bu kanun okuyucuya sunarken, yenilikleri görsel bir şekil..

50,00 TL 40,00 TL

Turkish Commercial Code Türk Ticaret Kanunu

6102 sayılı yeni "Türk Ticaret Kanunu" 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan bir kısım maddelerin ise yıllara yayılarak kademeli ..

150,00 TL 120,00 TL

Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları

"Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları Sahte Belge Kullanma Suçu ve Sahte Belge Düzenleme Suçu" adlı bu kitap ile; vergi mükellefleri, vergi idar..

120,00 TL 96,00 TL

Borçlar Hukuku – 1 Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK m. 1 – 48)

1969 tarihli "Borçlar Hukuku I, Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği (BK m. 1-40)" isimli eserin yeniden basılarak eğitim hayatına kazandırılmış hali. K..

45,00 TL 36,00 TL

Kredi Açma Sözleşmeleri

Konu BaşlıklarıKredi Açma Sözleşmesinin Kavramsal Çerçevesi ve Hukukî NiteliğiKredi Açma Sözleşmesinin Kurulması ve GeçerliliğiTarafların Hak ve Borçl..

90,00 TL 72,00 TL

Kamu Hukuku Açısından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yasal Dayanakları ve Tüzel Kişiliği

Konu BaşlıklarıKavramsal ve Kuramsal ÇerçeveTarihsel Süreçte Yükseköğretim Faaliyetlerinin Hukuki NiteliğiBir Yükseköğretim Kurumu Olarak Vakıf Üniver..

65,00 TL 52,00 TL

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hapis Hakkı

Türk Hukukunda "Hapis Hakkı" kavramı farklı Kanunlarda düzenlenmiş bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Türk Medeni Kanunu'nda (m. 950 vd.), ge..

70,00 TL 56,00 TL

Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması

Bu çalışmanın konusu, fikri haklardan daha geniş bir içeriğe sahip olan gayri maddi haklardır. TRIPS ve WIPO tarafından fikri hak olarak düzenlenmiş o..

65,00 TL 52,00 TL

Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

Taşınmaz rehni rehin hukukunda önem arz eden bir rehin türüdür. İlki rehin hukuku bakımından taşınmazın ne anlama geldiğidir. İkincisi ise, rehin huku..

90,00 TL 72,00 TL

Fikri Mülkiyet Hukuku Ders Kitabı

Ders kitabı formatında hazırlanan bu eser fikri mülkiyet hukukunun temel esaslarını sade bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Fikri mülkiyet hukuku a..

60,00 TL 48,00 TL

Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları (Tamamı Çözümlü)

Pratik çalışmalar hukuk eğitiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu sayede hukuk öğrencisine almış olduğu teorik bilgileri somut hukuki uyuşmaz..

30,00 TL 24,00 TL

Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk

Çalışmanın öncelikli amacı söz konusu dü¬zenlemenin de lege lata olarak yorumlanması ve amacına uygun olarak sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, çalışm..

100,00 TL 80,00 TL

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Doğan Sorumlulukları Ceza Sorumluluğu

Konu BaşlıklarıAnonim Şirket Yönetim Kurulunun Niteliği, Şirket İle Yönetim Kurulu Arasındaki Güven İlişkisi ve Güveni Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin ..

60,00 TL 48,00 TL

Ortaklıklar Hukuku Pratik Çalışmaları Tamamı Çözümlü

Yazar, Ortaklıklar Hukuku ile ilgili davalarda ve mahkemelerde yaptığı bilirkişilik dolayısıyla edindiği uygulamaya yönelik tecrübeleri Ortaklıklar Hu..

45,00 TL 36,00 TL

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler

Hazırlanan bu kitap sayesinde değişen maddelerin neler olduğunu görecek, madde içeriği hakkında kısa ve öz bilgiye ulaşabilecek, Uygulama Kanunundaki ..

30,00 TL 24,00 TL

Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları

İlk baskıda adı "Tek Kişilik Ortaklık I – Tek Paysahipli Anonim Ortaklık" olan bu kitap ikinci basısında "Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku il..

50,00 TL 40,00 TL

Türk İflas Hukuku Cilt:1–2 (2 Cilt)

Konu BaşlıklarıAdi İflas YoluKambiyo Senetlerine Dayanan İflas YoluDoğrudan Doğruya İflas DavalarıSermaye ŞirketlerininBankaların, Banka Yöneticilerin..

300,00 TL 240,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.