sağlam bahis siteleri

Yaklaşım Yayıncılık

Göster:
Sırala:
Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi -15%

Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi

Bu kitapta yer alan yazıların bir kısmı teorik, bir kısmı uygulamaya dönük, bir kısmı gerçek hayat tecrübeleri, bir kısmı da belirli vaka ve durumlara..

40,00 TL 34,00 TL

Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinler -15%

Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinler

Bu çalışmanın yapılmasında beni teşvik ederek desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZİLOT'a, kitabın basımını sağlayan Y..

35,00 TL 29,75 TL

Kurum Matrahının Tespitinde Giderler -15%

Kurum Matrahının Tespitinde Giderler

Bir ülkenin vergilemede başarılı olabilmesi için vergi kanunlarının rasyonelliği yanında gelir (vergi) idaresinin, kanunları etkin bir şekilde uygulay..

30,00 TL 25,50 TL

Çalışma Hayatında Bildirimler, Sorumluluklar ve Yaptırımlar -15%

Çalışma Hayatında Bildirimler, Sorumluluklar ve Yaptırımlar

İşverenlerin idari para cezasına maruz kalmamaları için mevzuatı tam olarak bilmeleri ve yükümlülüklerini de eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekm..

35,00 TL 29,75 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt) -15%

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)

5411 sayılı Bankacılık Kanununun çeşitli maddeleri 5472, 5667, 5754, 5766, 6111, 2011/662 sayılı KHK, 6300, 6327, 6352, 6362, 6456, 6462, 6487, 6493, ..

220,00 TL 187,00 TL

Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulamaları ve TFRS/TMS Karşılaştırmaları -15%

Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulamaları ve TFRS/TMS Karşılaştırmaları

"Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulamaları ve TFRS/TMS Karşılaştırmaları" adlı kitap da; Vergi Usul Kanunun muhasebe ile doğrudan ve dolaylı ilgisi olan..

60,00 TL 51,00 TL

Son Düzenlemeler Işığında Türk Vergi Mevzuatı ve Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Temettü (Kâr Payı) Vergilemesi -15%

Son Düzenlemeler Işığında Türk Vergi Mevzuatı ve Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Temettü (Kâr Payı) Vergilemesi

Şirketler hukuku bakımından kâr dağıtımı politikaları ve dağıtılan kârların vergilendirilmesi önemli bir konu haline geldiği için bu alanda şirketlere..

30,00 TL 25,50 TL

Vergi Hukukunda Zamanaşımı -15%

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

Devlet vergilendirme yetkisini kural olarak yasama organı vasıtasıyla kanun çıkararak kullanır. Ancak idari işlem ve eylemler idare tarafından gerçekl..

35,00 TL 29,75 TL

Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Cilt) -15%

Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Cilt)

Bu kitabın amacı vergilemeye ilişkin mali uygulamaların muhasebe hesapları başlığı altında sınıflandırılarak açıklanmasıdır. Kitapta yer alan açıklama..

120,00 TL 102,00 TL

675 Soruda Gurbetçilerin Sosyal Güvenlik Hakları -15%

675 Soruda Gurbetçilerin Sosyal Güvenlik Hakları

Bu çalışmanın kapsamı, gurbetçilerin uluslararası sözleşmelerden ve iç mevzuattan doğan Türkiye'deki sosyal güvenlik haklarıyla sınırlıdır. Buna karşı..

80,00 TL 68,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.