Ankara Yayınevi

Belediye Başkanı Belediye Meclis Üyeleri El Kitabı -10% Tükendi

Belediye Başkanı Belediye Meclis Üyeleri El Kitabı

Çalışma, bu konu hakkında araştırma yapan ve detaylı bilgiye sahip olmak isteyen okurların kitaplığında bulunması gereken bir eser olma özelliğini taş..

81,00 TL 72,90 TL

İşyeri – Ceza – İmar Mevzuat Üçgeni -10%

İşyeri – Ceza – İmar Mevzuat Üçgeni

Gerek tacir ve esnaf, gerekse meslek mensubu veya üretici ya da hizmet sunumu yaparak faaliyetlerini yürütmek üzere işyeri açacak olanların yürürlükte..

354,60 TL 319,14 TL

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı) -10%

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı)

Çalışmada, İdarenin bir parçası olan belediyelerin, yazışmaları yaparken uyması gereken bir takım kuralları, yazışma kodlarını ve dosya planlarını nas..

50,00 TL 45,00 TL

Tüm Belediye Vergileri -10%

Tüm Belediye Vergileri

Bu çalışmada Emlak Vergisi Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili tali mevzuata yer verilmiştir. Öte yandan, tüzük, yönetmelik, BKK, genel teb..

35,00 TL 31,50 TL

Açıklamalı ve Örnekli Toptancı Hal Mevzuatı -10%

Açıklamalı ve Örnekli Toptancı Hal Mevzuatı

Belediyeler; Anayasamız çerçevesinde belde halkının medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, organları seçimle iş başına gelen ve k..

185,00 TL 166,50 TL

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli İdarelerde Yazışma ve Dosyalama Teknikleri -10%

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli İdarelerde Yazışma ve Dosyalama Teknikleri

Kurum ve kuruluşlarda iş akımı sürecinde kullanılan belgelerin bir düzen içinde olması iş akışını kolaylaştıracağından belgelerin bir düzen içinde tut..

210,60 TL 189,54 TL

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi -10%

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi

Kitapta; kamu yönetimindeki değişimler bağlamında Türk Kamu Mali Yönetiminin gelmiş olduğu nokta ve yeni sistemin kamu kurumlarında benimsenmesinde ön..

64,80 TL 58,32 TL

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli) -10% Tükendi

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli)

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç; belediye zabıta teşkilatının niteliği ve tarihsel gelişimi, yeni Zabıta Yönetmeliği’nin belediye zabıtası açı..

97,20 TL 87,48 TL

Kamu İhale Kanunu (2 Cilt) -10% Tükendi

Kamu İhale Kanunu (2 Cilt)

Kamu idareleri, ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kamu ihaleleri yoluyla tedarik edebilmektedir. Kamu alımlarına yönelik ol..

199,80 TL 179,82 TL

Belediyelerle İlgili Güncel Sayıştay Kararları -10% Tükendi

Belediyelerle İlgili Güncel Sayıştay Kararları

Kitap, belediyelerin uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri özellikle mali alandaki yol gösterici, güncel sayıştay kararlarının derlemesinden oluşmuştur. ..

230,00 TL 207,00 TL

Hizmet Alımları -10%

Hizmet Alımları

Kamu alımlarında önemli bir yere sahip olan hizmet alımlarını, danışmanlık hizmet alımları ve doğrudan temin ile hizmet alımlarını da kapsayacak içeri..

270,00 TL 243,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu -10%

Açıklamalı – İçtihatlı Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Kitapta eski 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre verilmiş, uygulamaya ışık tutacağını düşündüğümüz yargı kararlarına da yer verilmiştir. Belediye Kanu..

378,00 TL 340,20 TL

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi -10% Tükendi

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi

Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak belediyelerin bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek kunu hakkında bilgi ..

35,00 TL 31,50 TL

Tek Bakışta Mahalli İdareler Ceza Mevzuatı -10%

Tek Bakışta Mahalli İdareler Ceza Mevzuatı

Mahalli idareler ceza mevzuatının bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerin..

314,90 TL 283,41 TL

Sorularla Doğrudan Temin -10% Tükendi

Sorularla Doğrudan Temin

İdarelerin ihtiyaçlarını temin yöntemlerinden birisi ihaledir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde idareler ihtiyaçları olan mal ve hizmetler i..

108,00 TL 97,20 TL

A'dan Z'ye İhale Mahkeme Kararlar -10% Tükendi

A'dan Z'ye İhale Mahkeme Kararlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde idareler ile ihale sürecinde yer alanlar arasındaki ihtilafları çözmek üzere bağımsız idari o..

270,00 TL 243,00 TL

Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi -10%

Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi

Belediyeler, mahalli ve ortak kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, organları seçimle iş başına gelen, idari ve mali özerkliği bulunan kamu ..

378,00 TL 340,20 TL

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Resmi Yazışma Kuralları -10%

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Resmi Yazışma Kuralları

Gerek merkezi idare kuruluşları, gerekse mahalli idare birimlerimiz kendi aralarında ya da birbiriyle yazışma yapmaktadır. Bu idarelerin yazışmaları y..

270,00 TL 243,00 TL

Tüm Yönleriyle Aşırı Düşük Teklif Sorgulama ve Açıklama Rehberi -10% Tükendi

Tüm Yönleriyle Aşırı Düşük Teklif Sorgulama ve Açıklama Rehberi

Çalışma, bu konu hakkında araştırma yapan ve detaylı bilgiye sahip olmak isteyen okurların kitaplığında bulunması gereken bir eser olma özelliğini taş..

291,60 TL 262,44 TL

Tüm Kamu İşyerleri ve Çalışanları İçin İş Kazası Uygulamaları Rehberi Açıklamalı - Form ve Belge Örnekleriyle -10%

Tüm Kamu İşyerleri ve Çalışanları İçin İş Kazası Uygulamaları Rehberi Açıklamalı - Form ve Belge Örnekleriyle

Tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile çalışanları için hazırlanan bu rehber eserle iş kazası uygulamaları ilk defa bu kitapta tüm yönleriyle ..

291,60 TL 262,44 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.