Beta Yayınları

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü -10%

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü

Kitapta Giriş bölümü hariç on bir konu başlığı bulunmaktadır. Her bir başlık farklı yazar ya da yazarlar tarafından farklı bir bakış açısıyla ele alın..

35,00 TL 31,50 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği -10%

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenlik Kültürü Temel Hukuk İş Sağlığı ve Güvenliğ..

25,00 TL 22,50 TL

Lojistiğin Küresel Rekabetteki Yeri -10%

Lojistiğin Küresel Rekabetteki Yeri

Bu çalışmanın amacı yolsuzluk algısı, lojistik performans, dış ticaret hacmi ve küresel rekabet arasındaki yapısal ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma..

15,00 TL 13,50 TL

Çalışma Yaşamında Sessizlik Olgusu -10%

Çalışma Yaşamında Sessizlik Olgusu

Sessizliğin çalışma yaşamındaki yansımalarının açıkça tanımlanabilmesi, bu olgunun doğru anlamlandırılmasıyla mümkün olacak. Bu düşünceden hareketle s..

12,00 TL 10,80 TL

Finansal Okur Yazarlık -10%

Finansal Okur Yazarlık

Finansal okuryazarlık, bireylerin servetleri ile ilgili bilgi ile donatılmış kararlar almaları ve finansal kararlarında yanlış yapma olasılıklarını az..

16,00 TL 14,40 TL

Kamu Sektöründe Mali Durum Analizi -10%

Kamu Sektöründe Mali Durum Analizi

Bu çalışmada; kamu sektörü muhasebe sistemi ele alınmış ve tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde üretilen mali tabloların analizine yer verilmiş. Örnek ..

22,50 TL 20,25 TL

ABD Nasıl Kalkındı? (1790 – 1860) -10%

ABD Nasıl Kalkındı? (1790 – 1860)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kuruluşu sonrasında gerçekleştirdiği iktisadi büyüme birçok iktisat tarihçisi tarafından II. Sanayi Devrimi olar..

29,50 TL 26,55 TL

Toluner Milletlerarası Hukuk (Giriş, Kaynaklar) -10%

Toluner Milletlerarası Hukuk (Giriş, Kaynaklar)

Milletlerarası Hukukun Bağlayıcılığını Açıklayan Teorik Görüşler Milletlerarası Hukukun Kaynakları Andlaşmalar Hukuku Milletlerarası Hukuk ile İç Huk..

35,00 TL 31,50 TL

Y ve Z Kuşaklarının Yönetimi -10%

Y ve Z Kuşaklarının Yönetimi

Bilişim ve Teknoloji baş döndürücü bir hızla yaşamımıza girmiş durumda, çocuklarımız ise; sürekli mobil haldeler, ellerinde telefon, tablet, laptoplar..

12,00 TL 10,80 TL

Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı -10%

Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı

Kitabın konuları, panel zaman serisi analizinin temellerini içerecek şekilde hazırlanmış. Herkesin rahatlıkla anlayabilmesi için yalın bir dil tercih ..

38,00 TL 34,20 TL

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1–75 Pratik Çalışma Araçları -10%

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1–75 Pratik Çalışma Araçları

Bu kitap, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Ceza Hukuku Genel Hükümle hukuku derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri somut olaylara nasıl uygulayacakla..

42,50 TL 38,25 TL

İktisada Giriş -10%

İktisada Giriş

Bu ders kitabı tek dönemde 14 haftada okutulacak "İktisada Giriş F' dersinin okutulması amacıyla planlanmış. Kitap da ilk olarak gündelik yaşamda karş..

29,50 TL 26,55 TL

Post Homo Servus -10%

Post Homo Servus

Bu kitabın amacı yeni bir insan tipolojisi önerisi olan Post Homo Servus aracılığıyla, çalışmanın dönüşümünü ve dinamikleri sorgulamaktır.Kitapta iler..

22,50 TL 20,25 TL

Anayasa Hukukuna Giriş -10%

Anayasa Hukukuna Giriş

"İlk olarak 2007 yılında "Anayasa Hukuku El Kitabı" adıyla çıkarılmış olan bu kitapçık, geliştirilip güncelleştirilerek ve adı "Anayasa Hukukuna Giriş..

25,00 TL 22,50 TL

İşyerlerinin Faaliyetten Men'i ve Para Cezaları -10%

İşyerlerinin Faaliyetten Men'i ve Para Cezaları

İşyerlerinin faaliyetten men'ine ilişkin Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeleri bir araya getiren bu çalışmada, asıl amaç uygulam..

42,50 TL 38,25 TL

Duygular, Toplumsal Cinsiyet ve Stres -10%

Duygular, Toplumsal Cinsiyet ve Stres

Duygular, örgütsel davranış alanında çok fazla dikkate alınan konu başlıklarından birisi değildir. Bu kitabın ortaya çıkışının temel nedeni, duyguları..

15,00 TL 13,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.