Der Yayınları

Veri Zarflama Analizi -10%

Veri Zarflama Analizi

Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nin Ekonometri, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Maliye Bölümlerinin yan..

30,00 TL 27,00 TL

İktisadi Kamu Hizmetlerinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması -10%

İktisadi Kamu Hizmetlerinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Kamu iktisadi teşebbüslerin yürüttükleri faaliyette kamu yararına uygun hareket edip etmediklerinin tespitinin ve aynı zamanda bu faaliyetin özel giri..

30,00 TL 27,00 TL

Aile İçi İlişkiler Odaklı İletişim -10%

Aile İçi İlişkiler Odaklı İletişim

Bu kitap, iletişimin en etkili olması gereken bir grubu hedefe koyarak yazılmış; Aileler için.Çağın en büyük sorunu; iletişimsizlik. Son zamanlarda, k..

12,00 TL 10,80 TL

Girişimci Mehmet'in İşletmesi Kuruluştan İtibaren Uygulamalı Muhasebe İşlemleri -10%

Girişimci Mehmet'in İşletmesi Kuruluştan İtibaren Uygulamalı Muhasebe İşlemleri

Kuruluştan İtibaren Uygulamalı Muhasebe İşlemleri kitabı son yıllarda kurulan Uygulamalı Bilimler Fakülte / Yüksekokulları bünyesinde bulunan bölümler..

23,00 TL 20,70 TL

İletişim ve Medya -10%

İletişim ve Medya

İletişim, Medya ve Gazetecilik ile ilgili yapılan tüm değerlendirmelerin ve analizlerin ortak bir noktada buluştuğunu söylemek mümkündür. O ortak nokt..

27,00 TL 24,30 TL

Sosyal Medyada Haber Var -10%

Sosyal Medyada Haber Var

Yeni iletişim ortamları kapsamında yer alan sosyal medya, her geçen gün artan kullanıcı sayısı ve popülaritesiyle birlikte günlük yaşamın her alanında..

14,00 TL 12,60 TL

Dijital Kapitalizm -10%

Dijital Kapitalizm

İnsanlık tarihi Kapitalist üretim süreçlerinin tarım - sanayi – hizmet – finans - ICT sektörleri arasındaki ekonomik ve toplumsal geçişlerine, Fordizm..

25,00 TL 22,50 TL

İstatistik El Kitabı -10%

İstatistik El Kitabı

İstatistiğe daha farklı nasıl bakılabilir, nasıl yaklaşılabilir, istatistik nasıl farklı ele alınır sorularını kendimize, birbirimize sorduğumuzda, fa..

21,00 TL 18,90 TL

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü -10%

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü

Son yıllarda uluslararası ilişkiler alanındaki değişiklik ve yeni gelişmelerin ivmesi oldukça artmıştır. Son baskıdan günümüze geçen zaman boyunca baz..

43,50 TL 39,15 TL

KELEPİR Basın ve Yayın Tarihi -10% Tükendi

KELEPİR Basın ve Yayın Tarihi

İletişim fakülteleri ders programlarında mevcut (Basın ve Yayın Tarihi)’nin konusu haberlerin ve fikirlerin toplanması ve geniş kitlelere yayılması şe..

18,00 TL 16,20 TL

"Gazetecilik İle Sosyal Medya İlişkisi" Sosyal Medyada Haber Var -10%

"Gazetecilik İle Sosyal Medya İlişkisi" Sosyal Medyada Haber Var

Yeni iletişim ortamları kapsamında yer alan sosyal medya, her geçen gün artan kullanıcı sayısı vepopülaritesiyle birlikte günlük yaşamın her alanında ..

14,00 TL 12,60 TL

Çarter Sözleşmeleri I -10%

Çarter Sözleşmeleri I

Çarter Sözleşmeleri serisinin birinci cildi iki konuyu içermektedir. Bunlardan ilki adı geçen konuya ilişkin Genel Hükümleri içermekte ve okuyucuya Ça..

150,00 TL 135,00 TL

İdare Hukuku Dersleri -10%

İdare Hukuku Dersleri

İdare Hukukunun güncel ve önemli konularının ele alındığı bu kitapta; ülkemizdeki yoğun mevzuat değişiklikleri de göz önünde tutularak, idarenin temel..

30,00 TL 27,00 TL

Brezilya Dış Politikası: Gelenek Ve Değişim -10%

Brezilya Dış Politikası: Gelenek Ve Değişim

Dünyanın beşinci büyük ülkesi Brezilya, Portekiz’den bağımsızlığını kazandığı XIX. yüzyıldan bu yana “geleceğin ülkesi” olarak nitelendirilen bir büyü..

27,00 TL 24,30 TL

Ebü–l Ahrar Ahmet Rıza Bey Bir Pozitivistin Hayatı, Yazışmaları ve Düşünce Dünyası -10%

Ebü–l Ahrar Ahmet Rıza Bey Bir Pozitivistin Hayatı, Yazışmaları ve Düşünce Dünyası

Ahmet Rıza Bey, yakın dönem Türkiye tarihinin en önemli simaları arasında yer almaktadır. Paris'e giderek Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı harek..

25,00 TL 22,50 TL

Halkla İlişkiler Perspektifinden Medya -10%

Halkla İlişkiler Perspektifinden Medya

Halkla İlişkiler Perspektifinden Medya, halkla ilişkilerde medya ilişkileri fonksiyonunun önemini ortaya koyarak medya ve halkla ilişkiler sektörleri ..

27,00 TL 24,30 TL

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Suçu -10%

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Suçu

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, devletlerin vatandaşlarını kontrol etme ihtiyacının artması ve kitle iletişim araçlarında tüketicinin merak arz..

30,00 TL 27,00 TL

Halkla İlişkiler Perspektifinde Dijital Etkinlik Yönetimi -10%

Halkla İlişkiler Perspektifinde Dijital Etkinlik Yönetimi

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan etkinlikler, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hızlı ..

23,00 TL 20,70 TL

Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Kavramlar) -10% Tükendi

Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Kavramlar)

Kavramlar üzerinde mutabakat sağlanması oldukça zordur. Bu durum fikiralışverişini ve bilimsel çalışmaları aksatır.Bu bakımdan elinizde ikinci baskısı..

25,00 TL 22,50 TL

Mevduat Rehni -10%

Mevduat Rehni

Çalışmada öncelikle mevduat kavramı ortaya koyulmuş, mevduat rehninin hukukî niteliği ve bu tür bir rehnin tabi olduğu ilkeler açıklığa kavuşturulmaya..

30,00 TL 27,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.