Detay Yayıncılık

1878 Berlin Kongresi'nden Günümüze Ulus Devletlerin İnşa Sürecinde Büyük Güçler ve Türkiye -15%

1878 Berlin Kongresi'nden Günümüze Ulus Devletlerin İnşa Sürecinde Büyük Güçler ve Türkiye

1878 Berlin Kongresi’nden Günümüze Ulus Devletlerin İnşa Sürecinde Büyük Güçler ve Türkiye başlıklı bu inceleme yaklaşık yirmi yılı aşkın geçmişi bulu..

25,00 TL 21,25 TL

İşletme -15%

İşletme

Ekonomik sistemin temel taşlarını oluşturan işletmeler, teknolojik gelişmeler sonucunda giderek daha karmaşık organizasyonlar haline gelmişlerdir. Kür..

17,50 TL 14,88 TL

Çağdaş Yönetim Teknikleri -15%

Çağdaş Yönetim Teknikleri

"Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü kanımca doğruluğu tartışılmaz ve geçerliliğini sürekli koruyacak bir deyiştir. Hepimiz yaşamımı..

22,00 TL 18,70 TL

Basit Düşün Akış Diyagramları ile Programlama -15%

Basit Düşün Akış Diyagramları ile Programlama

Bilgisayarların karmaşık işlerin çözümünde de başarılı oldukları bir gerçektir. Ancak bu çözümleri yaparken uyguladığı yol oldukça sade ve anlaşılırdı..

25,00 TL 21,25 TL

Sporda Zihinsel Antreman ( Bir Adım Önce ) Kaygı - Stres - Özgüven - Konsantrasyon - Motivasyon - Otojenik Antreman - Pozitif Düşünce -15%

Sporda Zihinsel Antreman ( Bir Adım Önce ) Kaygı - Stres - Özgüven - Konsantrasyon - Motivasyon - Otojenik Antreman - Pozitif Düşünce

Başarılı sporcular, pozitif tavır ve davranışlarını devam ettirebilen sporculardır. Bir sporcunun başarısının temelini yüksek seviyede kişisel motivas..

17,50 TL 14,88 TL

Yiyecek Ve İçecek Paradoksu Kavramlar Süreçler -15%

Yiyecek Ve İçecek Paradoksu Kavramlar Süreçler

Birey, belirlediği kriterlere dayanarak, bulunduğu noktadan elde ettiklerine baktığında pozitif bir değerlendirme yapabiliyor ise yaşam doyumuna ulaşm..

17,50 TL 14,88 TL

Genel Muhasebe Teori Uygulama -15%

Genel Muhasebe Teori Uygulama

Bu kitap; üniversitelerin "İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri"nde, "Yüksekokul" ve "Meslek Yüksek Okulları"nda "Genel Muhasebe" veya "Finansal Muh..

18,00 TL 15,30 TL

KELEPİR Pazarlama : İlkeler-Yönetim -25%

KELEPİR Pazarlama : İlkeler-Yönetim

Yirmi birinci yüzyılın geride bıraktığımız yıllarında iş yapma biçimlerinde, makro çevre faktörlerinde önemli değişiklikler ve çok hızlı gelişmeler ya..

25,00 TL 18,75 TL

Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi -15%

Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi

İstatistik ve ekonometride iki temel yaklaşım olan parametrik ve parametrik olmayan yöntemler çoğu kere birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır...

20,00 TL 17,00 TL

Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı -15%

Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı

Bu kitap 8 farklı bölümden oluşmakta ve temel olarak Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı konularını içermektetir. Kitapta Gıda Kalite Kavramı, Türk Gıda M..

20,00 TL 17,00 TL

Restoran Yönetimi Kavramlar ve Süreçler -15%

Restoran Yönetimi Kavramlar ve Süreçler

Başlangıç yıllarında,  şifalı et suyu olarak bilinen restoran, zaman içinde yemek yenen yer olarak, günümüzde ise yemek yenen ticari ve sosyal me..

15,00 TL 12,75 TL

Toplumsal Hareketler Siyasası Teori, Oluşum, Dönüşüm -15%

Toplumsal Hareketler Siyasası Teori, Oluşum, Dönüşüm

Siyasal açıdan, toplumsal hareketlerin tarihi, insanlık tarihine denk düşer denilse yeridir. Bu bağlamda, elinizdeki kitap, toplumsal hareketler siyas..

25,00 TL 21,25 TL

Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar -15%

Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar

Yarının bilgisayarlarının rehberleri de yine rehberler olacak. Zira insan eseri olan bilgisayarlar, yaratıcısının verdiği 'ne buldumsa' çorbası içer; ..

20,00 TL 17,00 TL

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslarasılaşma Süreci (Kobi Perspektifiyle) -15%

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslarasılaşma Süreci (Kobi Perspektifiyle)

Kitapta incelenen kurumsallaşma ve uluslararasılaşma kavramları arasındaki ilişkinin bilinmesi,küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmek zorunda ola..

17,50 TL 14,88 TL

Örgüt Kültürü -15%

Örgüt Kültürü

Kültürel bir varlık olan insanın davranışlarını tanımlayabilmek, açıklayabilmek, yorumlayabilmek vetahminde bulunabilmek için onun ait olduğu kültürün..

19,00 TL 16,15 TL

Hakemlikte Zihinsel Hazırlık ( Psikolojik Performans ) -15%

Hakemlikte Zihinsel Hazırlık ( Psikolojik Performans )

Spor, insanlar arasında sosyal olguları geliştiren ve bireysel arzuları ateşleyen bir kavramdır. Sporcu olmak yetenek, beceri ve çok çalışma gerektiri..

17,50 TL 14,88 TL

Banket ve Servis Yönetimi -15%

Banket ve Servis Yönetimi

Bu çalışmanın birinci bölümünde, Yiyecek-İçecek Hizmetleri başlığı altında; alanın temel kavramları, özellikleri ve sınıflandırmaları açılmaya çalışıl..

17,50 TL 14,88 TL

GENEL İŞLETME -15%

GENEL İŞLETME

Modern işletmecilik anlayışının doğuşu ile birlikte, işletme pek çok gelişim yaşayan önemli bir bilim dalı olmuştur. Aynı yönde işletmecilik eğitimi d..

17,50 TL 14,88 TL

Sigorta İşletmeciliği -15%

Sigorta İşletmeciliği

Sigorta işlemlerinin karmaşıklığı, sigorta şirketlerinin sayısının artması, sigortalanmayla ilgili bilincin artması, bazı branşlarda sigorta yaptırman..

17,50 TL 14,88 TL

Hıstory Of Anatolıa Through Readıngs : For Tour Guiding Students -15%

Hıstory Of Anatolıa Through Readıngs : For Tour Guiding Students

The knowledge which the students of Tourist Guiding Program have acquired on the archaeology and art history of Anatolia through the formal education ..

15,00 TL 12,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.