Ezgi Kitabevi

KELEPİR Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi – Bugünkü Durumu (12. Baskı) -30%

KELEPİR Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi – Bugünkü Durumu (12. Baskı)

Kitap, Türkiye ekonomisinin yapısını, işleyişini ve gelişme dinamiklerini genel bir bütünlük içinde ve zaman sürecine bağlı olarak analiz etmektedir. ..

35,00 TL 24,50 TL

Keynesyen ve Keynes Sonrası Makro Ekonomi -5%

Keynesyen ve Keynes Sonrası Makro Ekonomi

1980'li yılların sonlarına doğru dünyada likiditenin hızla artması, 1989'dan itibaren Y. Zelanda'dan başlamak üzere dünyadaki belli başlı Merkez Banka..

30,00 TL 28,50 TL

Siyasal İletişim Etiği -5%

Siyasal İletişim Etiği

2000'li yıllara büyük umutlarla girmiştik. Bu yeni çağın bir insan hakları çağı olacağını düşünüyor ve tüm insanların kendi özgün renkleri ile içinde ..

15,00 TL 14,25 TL

Uluslararası Finans ve Küresel Finans Krizi -5%

Uluslararası Finans ve Küresel Finans Krizi

Aralık 1973'de Petrol fiyatlarının dört kat artması, 1970'li yılların başlarında Bretton Woods para sisteminin çökmesi ve 1976 da Jamaika Anlaşması'yl..

25,00 TL 23,75 TL

Saygı -5%

Saygı

Türkiye'de bir felsefe geleneği olmadığı yargısı, soyut konuların ve kavramların tartışılmaması için mazeret olmamalı. Dostluğu, saygıyı, emeği, sevgi..

25,00 TL 23,75 TL

İktisat -5%

İktisat

Ülkemizde İktisat, İktisada Giriş, Genel Ekonomi alanında yazılmış ve tercüme edilmiş pek çok eser vardır. Kitabın içeriğinin benzerlerinden az da ols..

30,00 TL 28,50 TL

Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevre Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları -5%

Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevre Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları

Çevre sorunları günümüz toplumlarının önemli sorun alanları arasında yer almaktadır. Çağdaş toplumların karmaşık yapısı nedeniyle çevre sorunlarının o..

15,00 TL 14,25 TL

İktisat Tarihi -5%

İktisat Tarihi

Bu kitap Avrupa ve ABD iktisat tarihi üzerine bir denemedir. Kitabın hazırlanmasında özellikle başta makroekonomi olmak üzere, mikroekonomi, para ve b..

30,00 TL 28,50 TL

İktisada Giriş -5%

İktisada Giriş

Ünlü iktisatçılarla yapılan söyleşilerin yer aldığı kitap, çeşitli kuruluşların müfettişlik, uzmanlık sınavlarında sorulmuş sorular ve üzerinde durula..

30,00 TL 28,50 TL

Örneklerle Çocuk Edebiyatı -5%

Örneklerle Çocuk Edebiyatı

Bu kitap, çocuğa kitap sevgisi, okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen ana–babalara; öğretmen adaylarına; okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim ..

30,00 TL 28,50 TL

Sağlıklı Öğretmen – Öğrenci İlişkileri Sınıf Yönetimi -5%

Sağlıklı Öğretmen – Öğrenci İlişkileri Sınıf Yönetimi

Öğretmen, öğrencinin etkileşmesi için düzenlediği çevrenin önemli bir parçasıdır, insan yetiştirmede de en temel öğedir. Eğitimde fiziksel koşullar ön..

20,00 TL 19,00 TL

İktisat Tarihi'nin Arka Yüzü -5%

İktisat Tarihi'nin Arka Yüzü

Yazarın, İktisat Tarihi'nin Arka Yüzü adını verdiği bu kitap, İktisat Tarihi kitabının ortaya çıkışı esnasında karşılaştığı, iktisat tarihinin oluşmas..

20,00 TL 19,00 TL

Uygulamalı İstatislik -5%

Uygulamalı İstatislik

Üniversitelerimizin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencilerin temel ders kitabı ihtiyacını karşılamayı, ayrıca istatistiksel tekniklerd..

45,00 TL 42,75 TL

On Altı Makro Ekonomik Düşünce Okulunun Temelleri -5%

On Altı Makro Ekonomik Düşünce Okulunun Temelleri

1936 yılında J.M. Keynes Para, Faiz ve İstihdam'ın Genel Teorisini yayınlayarak İktisatta bir devrimi başlattı. İzleyen yıllarda kendilerine Keynesgil..

18,00 TL 17,10 TL

Çim Alanlar Tohum Karışımları ve Gübreleme -5%

Çim Alanlar Tohum Karışımları ve Gübreleme

Bu yayın; Dr. Necdet Oral’ın Güney Marmara Bölgesi ekolojisine uygun tür karışımlarını belirlemek amacıyla üç yıl süreyle yürüttüğü tarla denemelerini..

27,00 TL 25,65 TL

Saksı Çiçekleri El Kitabı -5%

Saksı Çiçekleri El Kitabı

Doğanın en güzel temsilcisi çiçek ile en güçlü temsilcisi insan arasın­daki dostluk çok eskidir. Yaklaşık beş bin yıl önce, Çinlilerin evlerini saksı ..

30,00 TL 28,50 TL

Bahçe Çiçekleri -5%

Bahçe Çiçekleri

Bu kitap, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde bahçe çiçeklerinin önemi ve genel kullanım ilkeleri; ikinci bölümde tohum ekiminden fide dikimin..

35,00 TL 33,25 TL

Veri Analizi Excel ve SPSS Uygulamalarıyla Birlikte -5%

Veri Analizi Excel ve SPSS Uygulamalarıyla Birlikte

Sosyoloji, psikoloji, politik bilimler, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, iktisat, işletme, yaşlılık bilimi, suç bilimi vb. sosyal bilimler araştırma t..

20,00 TL 19,00 TL

Yatırım Projeleri Analizi -5%

Yatırım Projeleri Analizi

İktisat, kaynakların etkin kullanımı ilkelerini analiz eden bilim dalıdır. Özellikle mikro iktisatda kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına ta..

20,00 TL 19,00 TL

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları -5% Tükendi

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları

Yapısal Eşitlik Modellemesinin giriş düzeyinde ele alındığı bu kitap, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda Yapısal Eşitlik..

18,00 TL 17,10 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.