Filiz Kitabevi

İş-Aile-Yaşam Dengesi Dengeyi Sağlamaya Yönelik Uygulamalar

I. BÖLÜMİŞ-YAŞAM DENGESİ: GENEL YAKLAŞIM1. İş-Yaşam Dengesi ..................................................................... 131.1. Denge Kavramı..

15,00 TL

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi

Bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347 ila 349. maddeleri arasında yer verilmiş olan, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin bildir..

20,00 TL

Günışığında Yönetim

Konu Başlıkları Devlet Cumhuriyetin Anayasal Temelleri ve İdari Rejim İdare İdare Hukuku Yargısal Korunma..

60,00 TL

Ecrimisil

Haksız fiil tazminatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle ecrimisil için, haksız fiilin yanında farklı hukuki kurumların uygulanması, doktrinde haklı o..

30,00 TL

Boşanma Davası Sırasında Ölümün Eşin Mirasçılığına Etkisi

''Boşanma dâvası sırasında eşlerden birinin ölümü üzerine sağ kalan eş açısından miras hukuku itibariyle hukuki durum nasıldır ve/veya nasıl olmalıdır..

50,00 TL

Anayasa Hukuku Genel Esaslar Türk Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku - I - Genel EsaslarAnayasa Hukuku - II - Türk Anayasa HukukuÖrnek Olaylar..

25,00 TL

Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Bu güncellenmiş mevzuat kitabı, günümüzde yürürlükte olan 1982 T.C. Anayasası ve yapılan değişiklikler başta olmak üzere, siyasi belgeleri, önceki ana..

25,00 TL

Dünya Ekonomisinde Üretimin Yer Değiştirmesi ve Sermaye Krizleri

ÖNSÖZ .................................................................................................. 3İÇİNDEKİLER ..................................

10,00 TL

Telekominikasyon Hukuku

İçindekiler ......................................................................................................... vELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜND..

25,00 TL

Sosyal Politika ve Vatandaşlık: Türkiye İçin Asgari Gelir Desteği

GİRİŞ ............................................................................................................... 1BÖLÜM 1- SOSYAL POLİTİKA VE VAT..

20,00 TL

İnşaat Sözleşmesi

İnşaat Sözleşmesi - Zekeriya KurşatİÇİNDEKİLER ................................................................................................ vKISAL..

55,00 TL

Türkiye'de Anayasa ve Yasa Düzeyinde Sosyal Devletin Gelişimi (1921-1983)

GİRİŞ .............................................................................................................................. 1BİRİNCİ BÖLÜMSOS..

15,00 TL

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması «CISG» Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali

Bu çalışmada, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 'nın (CISG) 25. maddesi kapsamında "sözleşmenin ..

50,00 TL

Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Tükendi

Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi

Bu çalışma Eski Anadolu, Osmanlı ve Bugünkü Türkiye Türkçesi devrelerinden oluşan Yeni Türk Dili ana disiplininin ilk devresi için bir ders kitabı ola..

50,00 TL

Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu

"Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu" isimli çalışmamızda bir ayni teminat türü olan taşınmaz rehninin kapsamına giren uns..

15,00 TL

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan adlı bu eserde yer alan makaleler ve yazarları şöyledir;Konu Başlıkları Doç. Dr. Faruk Acar: 6098 Sayılı Türk Borçla..

125,00 TL

Kredi İşlemleri

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

15,00 TL

Konut Finansmanı Sistemi Çerçevesinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Bu belirlemelerden hareketle, konut finansmanı sisteminin temel taşlarından biri olarak nitelendirilebilecek İTMKTere ilişkin ayrıntılı yapıyı düzenle..

20,00 TL

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

İkinci basıda, SHIPMAN 2009 hükümleri ilgili bahislere işlenmiş, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde meydana gelen değişiklikler g..

20,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.