On İki Levha Yayıncılık

Görevi Kötüye Kullanma Suçları (TCK m. 257) -10%

Görevi Kötüye Kullanma Suçları (TCK m. 257)

Kanun koyucu görevi kötüye kullanma suçlarını"Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde cezai yaptırım altına almakla, kamu ..

45,00 TL 40,50 TL

Mega Etkinlikler ve Yerinden Edilme - Olimpiyat Oyunları Etkisi -10%

Mega Etkinlikler ve Yerinden Edilme - Olimpiyat Oyunları Etkisi

Olimpiyat Oyunlarını çağımızda sadece büyük sportif faaliyetler olarak görmek mümkün değil. Olimpiyat Oyunlarının beraberinde birçok sosyal ve ekonomi..

40,00 TL 36,00 TL

Arabuluculuk Soru Bankası -10%

Arabuluculuk Soru Bankası

Arabuluculuk Soru BankasıArabuluculuk (Mediation), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak Türkiye'de de hak ettiği yeri ve ilgiyi yapı..

22,00 TL 19,80 TL

Türk Vergi Hukukunda Emsal Bedel Uygulaması -10%

Türk Vergi Hukukunda Emsal Bedel Uygulaması

1950'li yıllardan itibaren modern fiskaliteye geçen Türk Vergi Hukukunda ağırlıklı olarak ad valorem matrahların beyanına dayalı bir vergilendirme sis..

45,00 TL 40,50 TL

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I -10%

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar - I Sempozyumu, 15/12/2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi ile İstanbul Ba..

27,00 TL 24,30 TL

Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 8 -10%

Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 8

Borca aykırılık niteliği gereği bir sorumluluk tartışmasını beraberinde getirir. Hukuk sistemleri de bu tartışmaya dahil olur; aykırılığın hangi hal v..

45,00 TL 40,50 TL

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali -10%

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptaliAlacaklılara zarar verme kastıyla yapılan tasarrufların iptali başlıklı bu çalışma, akad..

75,00 TL 67,50 TL

Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu -10%

Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu

Anayasa hukuku alanında Türkiye'de son dönemde sürekli tartışma yaratan konulardan biri seçim olmuştur. 2014 yılından bugüne dek Türkiye'de 2016 yılı ..

60,00 TL 54,00 TL

Telif Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk -10%

Telif Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Telif Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak HukukTelif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları yahut bu hakların kullanımını bir ..

40,00 TL 36,00 TL

Bireysel İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı -10%

Bireysel İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı

Yazının olay ve olguları "belge"leme ve dolayısıyla ispat konusundaki eşsiz özelliğinden hukukun birçok alanında yoğun olarak yararlanılmakta ve idare..

32,00 TL 28,80 TL

İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi -10%

İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. H..

85,00 TL 76,50 TL

Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı -10%

Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı

Ceza hukukunda sorumluluğun temelini oluşturan en önemli ilkelerden biri, suç teşkil eden hareketin gerçekleştirildiği esnada, failin kusur yeteneğine..

55,00 TL 49,50 TL

Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon -10%

Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve Konsolidasyon

Günümüzde modern ticari dünyadaki değişim, ayrı işletme doktrini yerine "birden fazla işletmenin tek bir şirket olarak kabul edildiği", tek işletme do..

35,00 TL 31,50 TL

Ticaret Hukuku Uygulamalı Ders Örnekleri -10%

Ticaret Hukuku Uygulamalı Ders Örnekleri

Bu basıda da eserin daha önceki basılarındaki kimliği aynen korunmaya çalışılmakla birlikte, özellikle eserin hacmini daha da genişletmemek için zorun..

55,00 TL 49,50 TL

100 Soru – 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku -10%

100 Soru – 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku

Roma Hukuku, hukuk öğrencisi için varlığı zorunlu bir formasyon dersidir; çağdaş eğitime kaynak olma ve dogmadan uzak beşeri hukuk anlayışının kavratı..

20,00 TL 18,00 TL

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Paysahipleri Sözleşmesi -10%

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Paysahipleri Sözleşmesi

Farklı hukuk düzenlerinde, farklı adlarda ve farklı düzenlemelere tabi olarak kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, dünya piyasaları ile büt..

50,00 TL 45,00 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri -10%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri20. yüzyılda ulusal ve uluslarar..

100,00 TL 90,00 TL

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret -10%

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

Avukatlık Sözleşmesinde ÜcretÇalışmamızda, avukat ile iş sahibi arasında kurulan sözleşmenin unsurları, nitelikleri ile uygulamada karşılaşılan sorunl..

40,00 TL 36,00 TL

Türk Vergi Hukukunda Tebligat -10%

Türk Vergi Hukukunda Tebligat

Türk Vergi Hukukunda TebligatVergilendirme sürecinde tebligat, beyan usulünün uygulandığı haller dışında, tarh edilen vergiler ile kesilen cezalardan ..

45,00 TL 40,50 TL

Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması -10%

Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması

Marka korumasında, uzun yıllardır uygulanagelen ve bu sebeple de geleneksel bir nitelik taşıyan koruma türü, "karıştırma ihtimaline karşı koruma"dır. ..

140,00 TL 126,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.