On İki Levha Yayıncılık

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt III- Can Sigortaları -10%

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt III- Can Sigortaları

Üçüncü cilt "Can Sigortaları" konusundaki düzenlemeye ilişkin bulunmaktadır. Karşılaştırmaya olanak verebilmek için ağırlıklı olarak PEICL (ASSHİ) düz..

75,00 TL 67,50 TL

Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi Kabahatleri -10%

Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi Kabahatleri

Suç olmaktan çıkarma eğilimi neticesinde 2005 yılında suçlar ve kabahatler birbirinden ayrılmış, kabahatlere ilişkin düzenlemeler 5326 sayılı Kabahatl..

85,00 TL 76,50 TL

Maritime Law in Turkey -10%

Maritime Law in Turkey

Maritime Law in Turkey' aims to establish the general framework on the essentials of Turkish maritime law such as 'ship', 'related persons' and 'relat..

42,00 TL 37,80 TL

Unutulma Hakkı -10%

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı, gelişen teknolojilerin ve özellikle artan İnternet kullanımının olumsuz sonuçları karşısında, bireyin korunmasını amaçlayan bir insan ..

35,00 TL 31,50 TL

Hukuki Açıdan Bankaların Tezgahüstü Piyasada Taraf Olduğu Türev İşlemler -10%

Hukuki Açıdan Bankaların Tezgahüstü Piyasada Taraf Olduğu Türev İşlemler

Türev işlemler günümüzde bankalar ve aracı kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan bir finansal işlemdir. Türev işlemler teşkilatlanmış ..

50,00 TL 45,00 TL

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku -10%

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku

Kitabın on beşinci baskısının tükenmiş olması, yeni baskı yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu baskıda özellikle uygulamada faydalı olacak konulara ..

40,00 TL 36,00 TL

Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İş Görme -10%

Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İş Görme

Elinizdeki çalışmada kişilik hakkı ihlalinden doğan vekaletsiz işgörmenin hukuki niteliği, şartları, tarafları ve sonuçları irdelenmiş, kişilik hakkın..

65,00 TL 58,50 TL

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı -15%

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı

1.1.2002'de yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile mal rejimleri bahsinde önemli bir değişikliğe gidilmiş ve edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal m..

25,00 TL 21,25 TL

Bireylerin Sigorta Eğilimlerini Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Yaklaşımı ile İncelenmesi -10%

Bireylerin Sigorta Eğilimlerini Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Yaklaşımı ile İncelenmesi

Ekonomi ve finans teorisinin büyük bölümü bireylerin rasyonel davrandıkları ve karar verme süreçlerinde karar almaları için gerekli tüm bilgilere vakı..

25,00 TL 22,50 TL

Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu -10%

Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Ticareti Hukuku'nda en önemli hususlardan biri taşıyanın sorumluluğunun belirlenmesidir. Zira deniz yolu ile yük taşıma işini gerçekleştiren kiş..

30,00 TL 27,00 TL

Herkes Biraz Hukukçudur Peki Neden Daha Fazlası Olmasın? İdari Yargılama Hukuku-Romansı Pratik Çalışma -10%

Herkes Biraz Hukukçudur Peki Neden Daha Fazlası Olmasın? İdari Yargılama Hukuku-Romansı Pratik Çalışma

Değerli okuyucularım; Bir zamanlar bizi hukuk okumaya yönlendiren anne ve babalarımız haklıydı. Tıpkı söylendiği gibi hukuk, hayatın her alanında bizi..

8,00 TL 7,20 TL

Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının Kurulması ve Etkisi -10%

Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının Kurulması ve Etkisi

Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan ticari ilişkiler yaygınlaşmıştır. Bu ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların oldukça büyük bir kısmının çözümlen..

65,00 TL 58,50 TL

Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü Kapsamında Tıbbi Kayıtlar -10%

Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü Kapsamında Tıbbi Kayıtlar

Kişilerin sağlık durumları ve hastalıkları ile kendilerine yönelik olarak gerçekleştirilen tıbbi müdahale niteliğini taşıyan her tür faaliyetin doğum ..

20,00 TL 18,00 TL

Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi -10%

Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefalet, feri nitelikte bir kişisel teminat sözleşmesi olup, asıl borç herhangi bir sebeple sona erdiği takdirde kefilin borcu da sona erer. Belirsiz ..

25,00 TL 22,50 TL

Milletlerarası Ticaret Hukuku -10%

Milletlerarası Ticaret Hukuku

Bu kitabı hem lisans ve yüksek lisans düzeyinde bu konuda kaynak sıkıntısı çeken öğrencilere, hem de uygulamada bu konularla uğraşan meslektaşlarımıza..

90,00 TL 81,00 TL

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme -10%

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme

Doktora tez konumuzu oluşturan "Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Gecikmeksizin Yürütme Borcuna Aykırılığın Sonuçları (TBK m. 473/I)"nın bugün..

65,00 TL 58,50 TL

Ortaklıklarda Tasfiye İşlemlerinin Türk Vergi Sistemi Açısından İncelenmesi -10%

Ortaklıklarda Tasfiye İşlemlerinin Türk Vergi Sistemi Açısından İncelenmesi

Ortaklıkların ticari ve hukuki yaşamları tasfiye sona ermektedir. Tasfiye işlemlerinde mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulmaması halinde, ortakların..

65,00 TL 58,50 TL

Hukuk Teorileri -10%

Hukuk Teorileri

Toplum kurallarla varolur. Hukuk, ahlak, din, gelenek ve moda gibi sosyal davranış kuralları toplumsal yaşamın temel bileşenleridir. Günümüzün karmaşı..

15,00 TL 13,50 TL

Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi -10%

Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi

Bu çalışmanın konusunu "ani ve dışarıdan bir olayın etkisiyle, riziko kişisinin iradesi dışında ölmesine neden olan yahut onun sağlığını zedelenmeye u..

70,00 TL 63,00 TL

Benjamin: Şiddet, Hukuk, İlahi Adalet -10%

Benjamin: Şiddet, Hukuk, İlahi Adalet

Şiddetin gün geçtikçe artan dozu hepimizde büyük bir şaşkınlığa ve korkuya neden oluyor. Terör çağının ortasına doğru hızla çekilen dünyada şiddet, ha..

25,00 TL 22,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.