Seçkin Yayıncılık

Gayrimenkuller & Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi & Değerlemesi Kanun – Yorum – Hesaplama -10%

Gayrimenkuller & Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi & Değerlemesi Kanun – Yorum – Hesaplama

Türkiye'de kazanç üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi iki ayrı Kanun ile düzenlenmiş olup Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Ver..

35,90 TL 32,31 TL

Temel Hukuk Dizisi Medenî Usul Hukuku -10%

Temel Hukuk Dizisi Medenî Usul Hukuku

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine..

34,90 TL 31,41 TL

Adli Yazışmalar Temel Hukuk Dizisi -10%

Adli Yazışmalar Temel Hukuk Dizisi

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine..

21,90 TL 19,71 TL

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı -10%

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı

"İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan ken..

59,90 TL 53,91 TL

Hukuk Davaları – 5 -10%

Hukuk Davaları – 5

Hukuk Davaları – 5Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birli..

195,00 TL 175,50 TL

Hukuk Davaları – 4 -10%

Hukuk Davaları – 4

Hukuk Davaları – 4Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birli..

195,00 TL 175,50 TL

Hukuk Davaları – 3 -10%

Hukuk Davaları – 3

Hukuk Davaları – 3Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birli..

210,00 TL 189,00 TL

Hukuk Davaları - 2 -10%

Hukuk Davaları - 2

Hukuk Davaları - 2Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birli..

160,00 TL 144,00 TL

Hukuk Davaları – 1 -10%

Hukuk Davaları – 1

Hukuk Davaları – 1Kitap HakkındaKitabın KünyesiİçindekilerHukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gib..

170,00 TL 153,00 TL

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması -10%

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin KorunmasıBu çalışma Akdeniz Üniversite..

59,90 TL 53,91 TL

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (Doğrudan Soru Yöneltme) -10%

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (Doğrudan Soru Yöneltme)

"Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu, Türk ceza muhakemesi sistemine 5271 sayılı CMK ile girmiş, özellikle savunma makamının, silahların eşitliği i..

110,00 TL 99,00 TL

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) -10%

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bi..

17,90 TL 16,11 TL

İdare Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin) -10%

İdare Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin)

İdare Hukuku El Kitabı; üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerindeki öğrenciler ve teme..

27,90 TL 25,11 TL

Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz -10%

Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz

HMK m.389 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan geçici hukuki korumalardan sayılan "ihtiyati tedbir"; dava süresi içinde yanların hukuksal durumlarında ol..

76,90 TL 69,21 TL

Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler -10%

Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler

Kitapta kural olarak tüm suçlar için geçerli olan ceza hukuku konuları, genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla da konular çok fazla a..

39,90 TL 35,91 TL

Kamu Alımlarında Muayene ve Kabul İşlemleri -12%

Kamu Alımlarında Muayene ve Kabul İşlemleri

İhale ve Harcama Yetkilileri, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve Üyeleri, Yapı Denetim Uzmanları, Kontrol Teşkilatları, Ara Denetim Uzmanları, Muhas..

84,50 TL 74,36 TL

Açıklamalı–İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması -10%

Açıklamalı–İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması

Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış o..

81,90 TL 73,71 TL

Terör ve Ekonomi -10%

Terör ve Ekonomi

Terör eylemlerinden sonra oluşan belirsizlik ise tüketim, tasarruf ve yatırım üzerinde negatif yönde bir etki meydana getirmektedir. Görüldüğü üzere, ..

22,50 TL 20,25 TL

Elatmanın Önlenmesi Davaları – 3 Zilyetliğe, Mera, Yaylak, Kışlak, Orman, Kıyı ve Yola, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Kamulaştırılmayan Yerlere Elatmanın Önlenmesi

Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki daval..

185,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları – 1 Tapulu ve Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi -10%

Açıklamalı – İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları – 1 Tapulu ve Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi

Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki daval..

190,00 TL 171,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.