Turhan Kitabevi

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan -10%

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan

Av. Özgür Akışoğlu, Ceza Yargılamasında Tercümandan Yararlanma Hakkı Prof. Dr. Necla Akdağ Güney, Anonim Şirketlerde Hakların Sakınılarak Kullanılması..

165,00 TL 148,50 TL

Anayasa Hukuku -10%

Anayasa Hukuku

Bu kitap öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaleme alınmış. Bu sebepten dolayı dipnot verilmesi yerine bölümlerin sonunda, kaynak olarak i..

54,00 TL 48,60 TL

Velayetin Tevdii -10%

Velayetin Tevdii

VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİI.  VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİII. VELAYETİN ÖZELLİKLERİVEL..

35,00 TL 31,50 TL

Uluslararası Alanda İnsan Hakları -10%

Uluslararası Alanda İnsan Hakları

Bu çalışma usul, plan ve üslup bakımından bir ders kitabı olarak hizmet vermek için kaleme alınmıştır. Amacı, uluslararası alanda insan haklan gibi sı..

43,50 TL 39,15 TL

Anayasa Yargısı Dersleri -10%

Anayasa Yargısı Dersleri

Bu çalışmada Anayasa Yargısı, çeşitli ülke uygulamalarıyla birlikte ele alınmış Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin rolü ve kuruluşu tüm yönleriyle merce..

37,80 TL 34,02 TL

Türkiye'de İdari Yargı Tarihi -10%

Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

Türkiye'de idari yargının tarihi yazılmayı beklemektedir. Bu çalışma ile Türkiye'de idari yargı tarihine, genel çerçeve, bunun da ötesinde genel bir e..

37,80 TL 34,02 TL

Anayasa Hukuku - Genel Esaslar -10%

Anayasa Hukuku - Genel Esaslar

İçindekilerHukuk Düzeninde Anayasa Hukukunun KonumuAnayasacılığın AnlamıAnayasa Hukuku KavramıAnayasanın Üstünlüğü ve Anayasa Hükümlerinin Yorumlanmas..

48,60 TL 43,74 TL

Şirketler Hukuku Dersleri -10%

Şirketler Hukuku Dersleri

Konu Başlıkları Adi Şirket Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket..

32,50 TL 29,25 TL

Kamu Tüzel Kişiliği -10%

Kamu Tüzel Kişiliği

Kitabın yazılma amacı, doktrinde oldukça tartışmalı kamu tüzel kişiliğine, yerli ve yabancı kaynaklar ile yargı kararları ışığında, adli yargı ve idar..

108,00 TL 97,20 TL

KELEPİR Maliye Politikası; Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları ( 9. Baskı ) -20%

KELEPİR Maliye Politikası; Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları ( 9. Baskı )

Kitabın Bölüm Başlıkları:· Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar· Maliye Politikası: Bazı Tanımlamalar· Ekonomik İstikrarın Gerçekleşti..

33,00 TL 26,40 TL

KELEPİR Yönetsel Yargı ( 32. Baskı ) -20%

KELEPİR Yönetsel Yargı ( 32. Baskı )

Bu kitapda idarenin yargı yoluyla denetimi sekiz bölümde ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla idari yargı ile ilgili genel esaslar, idari yargı kuruluşlar..

32,50 TL 26,00 TL

KELEPİR Vergi Hukuku ( 21. Baskı ) -20%

KELEPİR Vergi Hukuku ( 21. Baskı )

Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi ..

22,00 TL 17,60 TL

KELEPİR Kıymetli Evrak Hukuku ( 17. Baskı 2012 ) -20%

KELEPİR Kıymetli Evrak Hukuku ( 17. Baskı 2012 )

Senetler Hukuku, öte yandan, Özel Hukuk'un sistemi içinde tam anlamıyla sınırda kalan br alandır; öyle ki, bir yandan Borçlar Hukuku ile, bir yandan Ş..

33,00 TL 26,40 TL

KELEPİR Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama ( 2. Baskı ) -20%

KELEPİR Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama ( 2. Baskı )

Kitabın Bölüm Başlıkları:· Paranın Temel Kavramları Ve Tarihsel Gelişimi· Paranın Tanımı· Paranın Fonksiyonları· Para Benzerleri· Paranın Tarihsel Gel..

27,00 TL 21,60 TL

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar -10%

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

Bu çalışmada, silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırılar uluslararası hukuk açısından incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle bir başka devletin ülk..

35,00 TL 31,50 TL

Osmanlı Devleti'nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları -10%

Osmanlı Devleti'nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

Bu çalışmanın amacı, değişim ve süreklilik kavramları üzerinden XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla, mutlak monarşiden meşrutî monarşiye, meşrutî monarşiden cu..

40,00 TL 36,00 TL

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı Geri Gönderme Gerekçeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Dahil -10%

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı Geri Gönderme Gerekçeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Dahil

Anayasanın bugüne kadar geçirdiği bütün değişiklikleri içeren, gerekçeli-derli toplu bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma bu ihtiyacı gidermek..

65,00 TL 58,50 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Çalışanın Davranışlarından ve İşletmenin Organizasyonundan Dolayı Sorumluluğu -10%

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Çalışanın Davranışlarından ve İşletmenin Organizasyonundan Dolayı Sorumluluğu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile mevcut ihtiyaç göz önünde bulundurularak, adam çalıştıranın sorumluluğu dü..

35,00 TL 31,50 TL

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli -10%

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli

Senetlerin üzerlerinde taşıdıkları hak ve borçların tarafları dışındaki kimseler (üçüncü kişiler) hakkında ne gibi etkiler yaptığım incelemeye çalışac..

10,00 TL 9,00 TL

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar -10%

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

Bu çalışmada ki amaç; sosyal güvenlik hukukunun önemli bir parçasını oluşturan sosyal yardım tekniğinin muhtevasını incelemek, dağınık bir görünüm arz..

40,00 TL 36,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.