Yetkin Yayınevi

Göster:
Sırala:

Medenî Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması

Medeni usul hukukunda davanın geri alınması konulu bu çalışmada, davanın geri alınması kurumu, esas itibariyle, çalışmanın adından da anlaşılacağı gib..

75,00 TL 67,50 TL

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre)..

50,00 TL 45,00 TL

Türk Haksız Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartı Kullanımı ve Yaptırımı

Bu çalışmada, TTK m. 55/1-f 'te düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartlarının kapsamı dışına çıkılmış. Zira söz konusu hüküm incelendiğ..

40,00 TL 36,00 TL

Türk Hukuku'nda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi

Bu metin, 1996 yılında "Anayasa Yargısı Sempozyumu''nda Tebliğ olarak sunulan uzun bir metnin 1998 yılında genişletilmiş ve gözden geçirilmiş monograf..

55,00 TL 49,50 TL

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Bireysel Statüler

Kitap, silahlı çatışmalarda bireysel statüleri inceler. Silahlı çatışmalarda, bütün bireyler bir statüye sahiptir. Silahlı Çatışmalar Hukukunda iki te..

45,00 TL 40,50 TL

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu

İdarî Yargıda 1982 yılında yapılan değişikliklerden sonra özellikle 6545 sayılı Kanun ile en köklü değişikliklerin yapıldığı belirtilebilir. Bu Kanun ..

40,00 TL 36,00 TL

İdare Hukuku Cilt:2 Karton Kapak

İdare Hukuku fakültelerde idare hukuku ve idari yargı olarak farklı yıllarda okutulurken, bazı fakültelerde de İdare Hukuku I ve İdare Hukuku II olara..

50,00 TL 45,00 TL

İdare Hukuku Cilt:1 Karton Kapak

İdare Hukuku fakültelerde idare hukuku ve idari yargı olarak farklı yıllarda okutulurken, bazı fakültelerde de İdare Hukuku I ve İdare Hukuku II olara..

50,00 TL 45,00 TL

İcra ve İflas Hukuku Sınavlarına Hazırlık

Konu Başlıkları İcra Hukuku İflas Hukuku Konkordato Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Tasarrufun İptali D..

25,00 TL 22,50 TL

Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ile Getirilen Yenilikler Çerçevesinde)

Çalışma esas itibariyle, temelde bilirkişi incelemesi sürecini konu edinmektedir.Konu BaşlıklarıBilirkişi İncelemesinin Genel TeorisiBilirkişi İncelem..

125,00 TL 112,50 TL

1926'dan Günümüze Türk – İsviçre Medeni Hukuku (2 Cilt Takım)

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, 17-18-19-20 Şubat 2016 tarihlerinde, "Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempo..

350,00 TL 315,00 TL

Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler

Bu çalışma ile vergi benzeri mali yükümlülüklerin tanım ve kapsamı, diğer mali yükümler ile benzer ve farklı yönleri yargı kararları ışığında incelenm..

75,00 TL 67,50 TL

Sağlık Hukuku Alanında Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi

Çalışmada Türkiye'de henüz kanuni bir düzenlemeye sahip olmayan fakat uygulamada Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarıyla hasta veya kanuni temsilcileri ar..

45,00 TL 40,50 TL

Aile Konutu Yargıtay Uygulaması

Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hukukumuza kazandırılmış yeni bir müessesedir. Aile konutu, ortak konuttan farklı özellikler taşımaktad..

125,00 TL 112,50 TL

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemlerinde Yürütme

Bu çalışmayla, yürütmenin artık, kuvvetler arası ilişkiler rejiminin klasik çerçevesinden değil de, bir karar, atılım ve öngörü organı gibi nitelikler..

50,00 TL 45,00 TL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul

Anonim şirket elektronik genel kurulu, pay sahiplerinin genel kurula elektronik ortamda katılmaları, pay sahipliğinden doğan genel kurula özgü hakları..

50,00 TL 45,00 TL

Türk İdare Hukuku Cilt I (Genel Esaslar ve İdari Teşkilat)

Kitapta yapılan değerlendirmelerin, yorumların, sınıflandırmaların ve savunulan görüşlerin önemli bir kesiminin mevcut Türk İdare Hukuku Doktrininde v..

35,00 TL 31,50 TL

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi

18.10.2012 tarihinde kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu iş hukukunun bu iki kaynağı önemli değişikliklerle te..

175,00 TL 157,50 TL

Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava

Çalışma konusu, Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava oluşturmaktır. Bu nedenle çalışmada karşı davaya ilişkin temel alınan kaynak şüphesiz 6100 Sayıl..

40,00 TL 36,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Sivil Hava Taşımacılığı Kazaları ve Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu

Çalışma kapsamında sivil hava araçlarıyla barış zamanında yapılan uluslararası nitelik taşıyan taşımacılık sırasında meydana gelen ve kaza olarak nite..

75,00 TL 67,50 TL

Teorik Çerçevede Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı

Anayasa hukuku literatüründe büyük öneme sahip olan yargı bağımsızlığı konusunun ele alındığı bu çalışmada, öncelikle yargı bağımsızlığının anayasal i..

50,00 TL 45,00 TL

İnsan Hakları Hukuku

Kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan hakları analiz edilmiş. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan hakları; üçüncü bölümde Amerika Birle..

40,00 TL 36,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.