sağlam bahis siteleri

Yetkin Yayınevi

Göster:
Sırala:
(6098 Sayılı Türk Borlar Kanunu Hükümlerine Göre) Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü -10%

(6098 Sayılı Türk Borlar Kanunu Hükümlerine Göre) Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü

Bu çalışmada yüklenicinin esere teslim borcunda temerrüdü Borçlar Kanunu açısından incelenmiştir. Bu itibarla, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ..

45,00 TL 40,50 TL

(6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle) Kömür Ocaklarının Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmesi -10%

(6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle) Kömür Ocaklarının Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmesi

Kömür ocaklarının özel hukuk kişileri tarafından işletilmesini konu alan çalışmada; kömür madenciliğinin iki önemli yönü özellikle vurgulanacaktır. Bu..

35,00 TL 31,50 TL

(Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin -10%

(Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin

01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununun yemin konusunda getirdiği değişiklikleri de dikkate alarak ince..

30,00 TL 27,00 TL

100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz -10%

100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz

Bu kitabın amacı, hukuk yargılamasında istinaf ve yeni kanun yolu sistemini tanıtmaktır. Bunu yaparken ayrıntılı teorik tartışmalara girmek yerine, si..

25,00 TL 22,50 TL

1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması -10%

1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması

Çağdaş medeniyetler açısından güç merkezi olan kitle iletişim araçlarından en önemlilerinden biri basındır. Basının, haber verme, denetim ve eleştirid..

35,00 TL 31,50 TL

5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikayet Kurumu -10%

5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikayet Kurumu

Konu BaşlıklarıKonu İle İlgili Genel BilgilerŞikayet Hakkının Doğması, Kullanılması ve DüşmesiŞikayetten Vazgeçme ve Şikayetin Geri Alınması..

20,00 TL 18,00 TL

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin) -10%

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin)

818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde gabin şeklinde ifade edilen müessese, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda aşırı yararlanma deyimi ile yerini almış..

45,00 TL 40,50 TL

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler -10%

6098 Sayılı Yeni TBK ile Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler

"Borçlar Hukuku Genel Hükümler" adlı bu kitapta 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, halen yürürlükte bulun..

30,00 TL 27,00 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama– Dilekçe Örnekleri– Son İçtihatlar -10%

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama– Dilekçe Örnekleri– Son İçtihatlar

8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Tü..

175,00 TL 157,50 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Usul Hukuku Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar -10%

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Usul Hukuku Yargıtay Uygulaması – Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar

Konu BaşlıklarıBoşanma Davasının Açılması (HMK M. 118–125)Boşanma Davasında Karşı Dava (HMK M. 132–135)Boşanma Davasında Görevli MahkemeBoşanma Davası..

150,00 TL 135,00 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi) -10%

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi)

Medeni Hukuk Davaları adlı bu eserde, öncelikle Medeni Hukuk genel bilgileri, Medeni Hukuk başlangıç hükümleri de açıklandıktan sonra Medeni Hukukun S..

135,00 TL 121,50 TL

6100 Sayılı HMK’ye Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava -10%

6100 Sayılı HMK’ye Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Kitapta, çalışmanın ilk baskısından farklı olarak genel hükümler bölümü genişletilmiş, özellikle yeni bir yargılama evresi olan ön incelemeyle ilgili ..

35,00 TL 31,50 TL

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu -10%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu

Bu eserde, madde metni, hükümet gerekçesi ve gerekçe içindeki sözler birebir aktarılarak ve daha önceki eserlerde ve eserlerimde yayınlanmış içtihatla..

150,00 TL 135,00 TL

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi -10%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

Hakimin davadan yasaklılığı ve reddi kurumu, yargı bağımsızlığının önemli bir unsuru olması sebebiyle adil yargılanmanın temel garantisini ve dolayısı..

25,00 TL 22,50 TL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK m. 856–893) Hükümlerine Göre Taşıma Hukukunda Gönderilen -10%

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK m. 856–893) Hükümlerine Göre Taşıma Hukukunda Gönderilen

Bu çalışmada, taşıma sözleşmesinin tarafı olmayan bu kişinin (gönderilen) taşıma sözleşmesiyle ilişkisi üzerinde durulmuş ve literatürde bu alandaki b..

35,00 TL 31,50 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih -10%

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih

Bu çalışmada ele alınan çıkma, çıkarılma ve ortaklığın feshi talebi, kişi ortaklıklarına özgü olup; ortaklık ilişkisindeki katı bağlılığa hukuki çözüm..

35,00 TL 31,50 TL

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yolu ile Tahsili -10%

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yolu ile Tahsili

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yolu ile Tahsili..

45,00 TL 40,50 TL

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması -10%

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması

Çalışmanın odak noktasını kadınlar ve aile bireyleri üzerindeki baskı ve şiddetin azaltılması ile ülkemizdeki ve dünyadaki bir takım hukuki düzenlemel..

35,00 TL 31,50 TL

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Sistematik Analizi -10%

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Sistematik Analizi

Çalışmanın birinci bölümünde, yeni Kanun’un ihraç ve halka arza ilişkin düzenlemeleri ile finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamunun aydınlatılma..

40,00 TL 36,00 TL

6502 SayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Paket Tur Sözleşmeleri -10%

6502 SayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Paket Tur Sözleşmeleri

Bu çalışmada paket tur sözleşmeleri, bir bütün olarak ele alınmıştır. Fakat inceleme esas olarak TKHK. m. 51 ve Yönetmelik'te yer alan hükümlere hasre..

35,00 TL 31,50 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.